Willkommen bei tcl – i • Rissmonitor©    Welcome at tcl – i • Crackmonitor©     TT1neu 001.JPG     image016.jpg     image047.png     image002.jpg

    der Heimat des Original Rissmonior            the Home of The Original Crack Monitor

 

tcl - i • MONITOR TRHLIN©

Měřici zařizeni k zjištěni a dokumentaci deformaci stavby

 

proti sádrovỳm plombám, skelnỳm páskám nebo podobnỳm konvekcňim pomocnỳm zařizenim umožňuje Systém

tcl - i • MONITOR TRHLIN© 

plynulé zachyceni velikosti a směru pokročilỳch trojrozměrnỳch deformaci – zdviháni, sesedáni a vyklápěni časti stavby, oteviráni a uzaviráni trhlin vychỳleni zdiva- a dokumentaci k určeni přičiny.

Pri jednoduché minutove, nesložité instalaci a temněř neomezené životnosti, je také dlouhodobá stavebni analỳza zlomkem nákladů, které by doposud použivanou dostupnou technikou při stejné urovni informaci vznikaly.

 

Vyhodnỳ z hlediska nákladů, vysloveně silnỳ systém tcl - i • MONITOR TRHLIN© se již přes 25 let využivá k

analỳzám a akutnim stavebnim rozborům

preventivnimu a aktivnimu zajištováni dukazů

 ě

 

 

Přesnost odčitani ± 0,2 mm (0,1 mm při typu TT 1 plus měřici přistroj jemnỳch) thrlin

Protokolováni na společně zaslanỳ protokol nebo fotograficky  

Bezbytkové odstraněni po ukončeni pozorováni  

Kazdỳ tcl - i • MONITOR TRHLIN© se dodává kompletně s protokoly (na 12 odečtů) a dávkou dopisu s vysoce pevnỳm 2 komponentnim lepidlem 

Skrze použiti hlavně čirỳch materialů se  tcl - i • MONITOR TRHLIN©   nenápadně přizpůsobi opticky povrchové konstrukci. Toto, ve spojeni s ne insruktivni instalaci, představuje zvlástě v památkové péči jednu dalši vyhodu.

tcl - i • PRAVITKO NA MĚŘENI TRHLIN  k rychlé a přesné inventuře patri jiz ke standartu mnohỳch stavebnich znaleců.

tcl - i • MONITOR TRHLIN© Typ TT 1 Standartni

k zjištěni deformace v jedné úrovni jednoduše intalovat přes trhlinu a každá dalši deformace bude označena potřebnỳm pohybem nitkového křiže proti měrné stupnici (40 x 20 mm). Mimo to jsou jednotlivě směrové komponenty deformace přimo čitelné.

Rozpěti: horizontálni -20 až + 20 mm

                vertikálni     -10 až + 10 mm

termo roztažitost: 7 x 10-5

Materiál: akrylát

rozměr: LxBxT = 148 x 30 x 6,5mm 

tcl - i • MONITOR TRHLIN© Typ TT 1 Plus 

Použiti jako TT 1 standartni, avšak s měrnou stupnici 50 x 20 mm a s přidavnỳmi kovovỳmi měřicimi násadami k zachyceni vỳslednice prostřednictvỳm posuvného měřitka. Továrni aretace (po instalaci odstranit) tohoto modelu zajisti při instalaci nastaveni na nulu.

Rozpěti: horizontálni -25 až + 25 mm

                vertikálni    -10 až + 10 mm

termo roztažitost: 7 x 10-5

Materiál: akrylát

rozměr: LxBxT = 160 x 44 x 6,5mm

tcl - i • MONITOR TRHLIN © Typ TT 2 roh

k zjištěni deformaci mezi úhly k sobě stojicich části stavby. Plynule nastavitelnỳ š ca. 67° do 247°. Tento model se instaluje po párech proti sobě. Funkce a merná stupnice analogického modelu TT 1 standart.

Rozpěti: horizontálni -20 až + 20 mm

                vertikálni    -10 až + 10 mm

termo roztažitost: 7 x 10-5

Materiál: akrylát 

tcl - i • MONITOR TRHLIN © Typ TT 1 adaptér

Použiti ve spojeni s TT 1 standart a TT 1 plus k vyváženy většich povrchovỳch nerovnosti, napřiklad u kamenỳch zdi. Plynule nastavitelnỳ š ca. 67° do ca. 247°.

Materiál: Acrylát

 

tcl - i • MONITOR TRHLIN ©

 Typ TT 3

podlahová deska,

stropni deska

 

k zjištěni deformaci mezi horizontálni nosnou konstrukčni membránou a stopajici vyzdivkou. Udaj zjistite prostrědnictvim nitkového križe a měrné stupnice v millimetrech.

 

Rozpěti:

horizontálni:

-10až+10mm

vertikálni:-20 až+20mm

Termo roztažitost:

7 x 10-5

Materiál: akrylát

tcl - i • MONITOR TRHLIN ©

Typ TT 4

vychỳleni vazby zdiva

 

k zjištěni vychỳleni zdiva, zvláště opěrnỳch zdi, udaj zjistite skrze nitkové linie/stupnice po millimetrovỳch dilcich.

 

Rozpěti:

  -5 až + 110 mm posun

-10 až + 50 mm sirka trhliny

Materiál: Plast

Pravitko k měřeni vychỳleni (červená stupnice) nesmi setrvat na měřicim bodu !

tcl - i • MONITOR TRHLIN ©• PRAVITKO NA MĚŘENI TRHLIN

k rychlému a přesnému určeni šiře trhlin od 0,1 do 1,0 mm s rozmezim 0,05 mm,

od 1,0 do 7,0 mm s rozmezim 0,5 mm. 

gips1

Řekněte také vy sbohem nespolehlivỳm sádrovỳm plombám a jinỳm zastaralỳm pomocnỳm prostředkům podobnỳm pochybnému užitku. 

Přesvěčte sebe i vaše zákazniky při svém přistim pozorováni trhlin o vỳhodách inteligentniho patentovaného systemu 

 tcl – i • MONITOR TRHLIN© 

varováni:

úspech nasi patentem chráňené vỳrobkové řady podnitil nesvědomité padělatele meněhodnotné napodobeniny uvést na trh. Proto podle novỳch autorskỳch práv je vydělek a drženi padělanỳch produktů trestné. Chrante sebe a vaše zakazniky před trestnim stihánim. Rádi vás informujeme, zda vᚠzprostředkovatel je autorizovanỳ prodejce.

 

ORIGINÁL tcl – i • MONITOR TRHLIN© jen u nás.

 

[Home] [RISSMONITOR] [WAND MONITOR] [ECK MONITOR] [VERSATZ MONITOR] [RISS LINEAL] [Digitaler RISSMONITOR] [Rissfernüberwachung] [CRACKMONITOR] [WALL MONITOR] [CORNER MONITOR] [DISPLACEMENT MONITOR] [CRACK GAUGE] [DIGITAL CRACK MONITOR] [Remote Crack Monitoring] [Cestina] [Monitor Trhlin] [Magyar] [Impressum]